Aká je úspora pri obnove verejného osvetlenia v obci?

Next

V princípe už pri aplikovaní indukčnej technológie, miesto pôvodnej sodíkovej alebo metal halidovej dochádza k úspore 40 až 50 percent pri rovnakej kvalite osvetlenia. Toto je samozrejme za predpokladu, že sa v obci/meste svietilo podľa normy. V našich zemepisných šírkach je to cca 11 hodín denne. Ďalšie úspory sa dajú dosiahnúť reguláciou intenzity podľa času, a lokalít.

© Ramcas 2012