Priemyselné parky

Svetlá Návratnosť Výpočty 1688 image023

(výrobné závody, distribučné centrá)

  • Vo väčšine prípadov sú použité vysokotlakové sodíkové výbojky
  • V noci je pohyb osôb v určitom sektore znížený alebo veľmi obmedzený        
  • Vonkajšie svetlo plní len bezpečnostnú funkciu (regulácia intenzity)
Svetlá Návratnosť Výpočty 1688 image046

 

© Ramcas 2012