Výstavba nového osvetlenia

  1. Analýza súčasného stavu verejného osvetlenia - pasportizácia
  2. Návrh
  3. Projekt
  4. Nosné konštrukcie
  5. Svietidielá
  6. Realizácia© Ramcas 2012