Ako to funguje

Previous
Indukcia OvalnaExterný indukčný zdroj

Bezelektródové indukčné zdroje, sú fluorescenčné lampy s indukčnými cievkami okolo časti trubíc. Vysokofrekvenčný prúd z regulátora indukuje v cievkach intenzívne magnetické pole, ktoré pôsobí na ortuťové ionty v trubici a núti ich vyvolávať ultrafialové žiarenie, ktoré luminofory na stenách menia na svetlo vo viditeľnom svetle.


BEZELEKTRÓDOVÉ INDUKČNÉ ZDROJE majú veľmi dlhú životnosť vďaka absencii elektród a vyznačujú sa veľmi vysokou účinnosťou premeny elektriny na svetlo – až 95-98%. Sú riadené elektronickým predradníkom, ktorý zabezpečí konverziu napájacieho napätia na vysokofrekvenčný signál. Signál spustí tvorbu magnetické poľa, v ktorom sa ionizujú atómy ortuti a štartovacím pulzom spustí činnosť zdroja. BEZELEKTRÓDOVÉ INDUKČNÉ ZDROJE dosiahnu 100% výkonu už po niekoľkých sekundách. Predradník, riadený mikroprocesorom dosahuje veľmi vysokú účinnosť a straty sú minimalizované na 2-5% (tlmivka v žiarivke spôsobuje straty 12-16%).

Interná indukcia

Počas prevádzky klesá množstvo produkovaného svetla a znižuje sa efektívnosť premeny elektrickej energie na svetlo. Pokles svetelného toku, t.j. znižovanie svietivosti svetelného zdroja v závislosti na prevádzkovom čase je spôsobené množstvom faktorov napr. opotrebovanie vlákna a elektród, znehodnocovanie atmosféry poklesom molekúl použitého plynu, vysokou prevádzkovou teplotou, zmenou tlaku v banke). BEZELEKTRÓDOVÉ INDUKČNÉ ZDROJE majú vďaka absencii interných elektród a žeraviacich vlákien najmenší pokles svetelného toku.

Prevažnú časť poznatkov o našom okolí sprostredkuje zrak. Stres, únava, depresia a mnohé ďalšie psychické a fyzické ťažkosti bezprostredne súvisia s vnímaním svetla a farieb. Ľudské oko je nedokonalé a má schopnosť farebnú teplotu subjektívne prispôsobovať svetelných podmienkam.

Viac na: Trocha teórie


© Ramcas 2012