Blog


Záruky

V rámci poskytovania záruky deklarovanej na 5 rokov naša spoločnosť vymení poškodené svietidlo …

Je nutné vykonať pasportizáciu?

Áno, je to nutné, nakoľko táto je základom pre technický projekt ako aj finančný model …

Aká je úspora pri obnove verejného osvetlenia v obci?

V princípe už pri aplikovaní indukčnej technológie, miesto pôvodnej sodíkovej alebo metal …


© Ramcas 2012