Verejné osvetlenie

Previous
Lapmy model 2

V súčasnosti je verejné osvetlenie vo väčšine miest a obcí zostavené z viacerých druhov svietidiel. Najväčší podiel majú vysokotlakové sodíkové výbojky. Svietidlá sú obyčajne zastaralé a nevyhovujúce a nespĺňajú moderné požiadavky na osvetlenie, bezpečnosť, resp. zaťaženie životného prostredia. Pokrytie je nerovnomerné, svietidlá sú nevhodne umiestnené, resp. vôbec nie sú.

Problémy a nedostatky:

  • Nedostatočné osvetlenie komunikácií
  • Nízka kvalita inštalovaných svetelných zdrojov a ich fyzický stav
  • Nehospodárna prevádzka (spotreba energie)
  • Vysoké náklady na údržbu (častá výmena výbojok)
  • Závesné vedenie (skraty pri búrkach, silnom vetre, rozkošatení stromov)

 

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť komplexné služby pri odstránení uvedených problémov dvomi spôsobmi:

© Ramcas 2012