Športoviská


  • Svetelné spektrum je vhodné pre športoviská, nakoľko nedochádza k oslneniu pri podľade do sietidla.
  • Plocha športoviska je rovnomerne nasvietená, bez tmavých miest.© Ramcas 2012