Výrobné haly a sklady

  • V určitom čase sú bez pohybu osôb
  • Regulácia osvetlenia v presne určenej dobe, resp. pri vstupe do prevádzky
  • Vnímanie farieb
  • Výbušné prostredie
  • Pri trojzmennej prevádzke je návratnosť investície kratšia ako 1 rok
Svetlá Návratnosť Výpočty 1688 image017
Svetlá Návratnosť Výpočty 1688 image009
© Ramcas 2012