Sodíková výbojka

Výhody:

 • Vysoká svietivosť
 • Vysoký merný výkon
 • Dlhá životnosť (až 30000 hodín)
 • Spoľahlivá prevádzka a údržba
 • Možnosť regulácie stmievania (obmedzený rozsah)
 • Priaznivá cena

 

Nevýhody:

 • Monochromatický charakter podania farieb
 • Pulzácia svetelného toku (malá zotrvačnosť výboja)
 • Vyššie zápalné napätie (potreba špeciálnych predradníkov)
 • Vzrastajúci odber energie v priebehu životnosti (až 40%)
 • Vyššie straty v predradníku (v porovnaní s inými výbojkami)
 • Pri reštarte nutnosť vychladenia média (cca. 15 minút)
 • Citlivosť na manipuláciu a otrasy
© Ramcas 2012