Vypracovanie technických projektov


IES 2
  1. Pasportizácia osvetlenia
  2. Vypracovanie technickej dokumentácie
  3. Digitálne mapy verejného osvetlenia
NTC Hala 2

Časť projektu nasvietenia tenisovej haly© Ramcas 2012