Základné vlastnosti INDUKCIE

IND OBDLZNIK KRUH
 1. Pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie
 2. Absencia interných elektród zvyšuje životnosť zdroja na 60-100 000 hodín prevádzky
 3. Vysoká účinnosť a minimálne straty
 4. Rýchly štart (reštart) a prechod do maximálneho výkonu
 5. Nízka pracovná teplota (60-80°C)
 6. Vysoké rozpätie prevádzkovej teploty (-35 - +60°C) t.j. použitie aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach
 7. Pri nižšej vonkajšej teplote sa zvyšuje výkon pri rovnakej spotrebe
 8. Vynikajúce podanie farieb
 9. Odstránenie stroboskopického efektu a prevencia oslnenia
 10. Odolnosť proti otrasom (nemajú mechanické časti)
 11. Vhodné aj do výbušného prostredia
 12. Nízke emisie EMC, tichá prevádzka
 13. BEZELEKTRÓDOVÉ INDUKČNÉ ZDROJE neobsahujú voľnú ortuť ani iné ťažké kovy
 14. Minimálne náklady na údržbu
 15. Rýchla návratnosť investícií

© Ramcas 2012